Állampolgári és közösségi részvétel nagyléptékű, energiával kapcsolatos projektekben

Állampolgári és közösségi részvétel nagyléptékű, energiával kapcsolatos projektekben
Published by Yannick Régnier on 2011. 08. 11.
reunion cigales mene.jpg

Alapvető fontosságú az energia előállításának, elosztásának és menedzselésének a helyi közösségek és az állampolgárok részvételével való demokratikus tulajdonba állítására irányuló mozgalom. A helyi egyének, egyesületek és politikusok megerősítésével együtt növekszik a köz- és közösségi tulajdonú energiaprojektek száma, és ezek a szereplők a helyi szinten vesznek részt az energiával kapcsolatos döntéshozatalban – ezért képesnek kell lenniük arra, hogy megmutassák a helyi gyökereiket, azt, hogy nem spekulálnak, hanem jól sáfárkodnak a rájuk bízottal, és hogy védik a környezetet.

Így lehet összefoglalni annak a technikai workshopnak az eredményeit, amelyet 2011. június 15-18. között rendezett a Menéi Önkormányzatok Közössége az első Energia és Vidéki Régiók Találkozó. Ezeken a találkozókon több mint háromszázan gyűltek össze, míg az állampolgári beruházásról szóló workshopon százan voltak jelen.

Előadók:

  • Christel Sauvage, az Enercoop Ardennes-Champagne és az Énergie Partagée egyesület elnöke
  • Pierre Jourdain, a lakossági szélerőmű-projekt vezetője Éoliennes en Pays de Vilaine-ban
  • Patrick Villalon, a Syndicat Départemental d'énergie de la Vendée (SyDEV) energia- és környezetbarát szolgáltatásainak vezetője
  • Gilles Aignel és Gilles Rault, a CIMES1, egy helyi befektetési ügynökség menedzserei Mené régióból
  • Dominique Ramard, energiaügyi regionális tanácsadó Bretagne-ban

az ülés elnöke: Yannick Régnier, Operations Manager, Helyi Energetikai Intézkedések, CLER
[Megjegyzés: ez a jelentés nem tartalmazza Patrick Villalon (főleg szóbeli) előadását. A A SyDEV tevékenységeivel kapcsolatos további információkért olvassa el  ezt a cikket.]

CITÉOL MENÉ

Mivel a Tréby szélturbina-farm már azon a gerincen nyúlik el, ami látható onnan, és ezért a helyiek már megszokták a szélturbinák látványát, a Menéi Önkormányzatok Közössége egy állampolgári döntéshozatali eljárást kezdeményezett mind pénzügyi, mind idő- és energiaráfordítási befektetési lehetőséggel a részvételi alapú Landes du Mené szélturbina-projekthez kapcsolódóan. A fejlesztés, amely jelenleg közelít a befejezéshez, hét 850 kW-os turbinából áll, melyek évi mintegy 15.000 MWh-t termelnek majd – ez 15.000 helyi lakos éves villamosenergia-igényének fedezésére elegendő.

http://www.youtube.com/watch?v=T4PLNpNrTiU

A projekt működtetése érdekében a lakosság egy újfajta szervezeti formát hozott létre az ún. cigale-okra (cigale=tücsök) alapozva: befektetési klubokról van szó, amelyek a szolidaritás-alapú megtakarításra alapozva alternatív helyi menedzsmentet biztosítanak. „Az ötlet az volt, hogy 6-7 cigale klubot alapítunk – ez 120 embert jelent, ahol mindenki 3-4000 euróval járul hozzá a költségekhez.” – meséli Gilles Aignel, a CIMES1 cigale társmenedzsere. Ez volt az első ilyen csoportosulás, amelyet a folyamat elindításakor hoztak létre. Az elkészített helyi megtakarítási terv összesen 450.000 euróra rúg, amellyel 30%-os részesedést vásárolhatnak a Citeol Menében, a projekt fejlesztésére létrehozott cégben. A maradék 70%-ot az Idex nevű energiaszolgáltató vásárolta meg – amelyet a régióban jól ismernek a Géotexia nevű projektben való részvétele miatt –, és ők biztosították a technikai háttértudást is [megjegyzés: az Idex azóta továbbadta a részesedését az Oxyan Energies-nek]. „Amikor a projekt elkezdődött, az Idex körülbelül 5%-ra tervezte az állampolgári részvételt, de a helyiek többet akartak” – emlékszik vissza Gilles Aignel. „Ez a 30:70 arány kiegyenlítettebb kapcsolatot hozott létre a két fél között”. A jó kapcsolat biztosítása érdekében egy részvénytársasági megállapodást is aláírtak.

 

citeol parts investissement.png
citeol montant investissement.png

 A Landes du Mené-projekt pénzügyi szerkezete

Mitől lett ilyen nagy a lakossági részvétel? Ahogy valószínűleg Önök is sejtik, a komoly pénzügyi nyereség lehetősége segített motiválni a helyi lakosságot. Ezzel együtt egy szélturbina-projekt eléggé különbözik egy egyszerű banki befektetéstől: benne van minden kockázat, ami az ipari projektekhez köthető. Az állampolgári cigale-befektetők fő motivációja tehát nem csupán a profittermelés volt, hanem az is, hogy a saját közösségükbe fektessenek be és részt vegyenek a helyi fejlesztésben azzal, hogy kihasználják a benne rejlő lehetőségeket. A befektetőknek az is tetszik, hogy részt vehetnek egy olyan folyamatban, amely a szolidaritásalapú gazdasághoz köthető, és része a megújulóenergia-mozgalomnak.

Töltse le Gilles Aignel és Gilles Rault előadását!

SZÉLTURBINÁK PAYS DE VILAINE-ben

Az Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) egyesületnek még komolyabb céljaik vannak a Béganne-i közös tulajdonú szélfarmmal. Ennek a projektnek hármas célja van: megújuló energiaforrások fejlesztése, a helyi jólét megteremtése, és az energiahasználat megváltoztatása. Egy szövetkezeti szélfarmot szeretnének létrehozni, aminek oktatási célja is van, és amelyben a proaktív helyi érdek játszik szerepet, nem pedig a passzív elfogadás.

A projekt keretei között megalapították a Site à Watts S.A.R.L.-t, amely vállalkozásokba fektet tőkét azzal a céllal, hogy fejleszti a projektet. A cégnek két sajátossága van: egyrészt nemcsak tőkét, hanem többféle tudást is lehet bele fektetni, önkéntesektől, dolgozó emberektől és külső szakértőktől; másrészt többféle érintettet fektethet bele, így az EPV egyesület, feliratkozók, cigale befektetőcsoportok, és az ENEE 44 partnercsoport (amelyet 80%-ban a Loire Atlantique Département tulajdonol). A fejlesztés ilyen direkt formában való támogatása és a szükséges technikai értékelések biztosítják a projekt teljesen helyi ellenőrzésben maradását, és egyben nagyobb megtérülést is jelentenek.

The association Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) has even loftier ambitions when it comes to the Béganne civic wind farm(56). This project is the outcome of a threefold aim: to develop renewable energy, to create local wealth, and to bring about changes in the way energy is used. The idea is to create a cooperative-based wind farm with an educational dimension, one that stems from proactive local interest rather than passive acceptance.

The project has led to the formation of Site à Watts S.A.R.L., a company reliant on venture capital funding with the purpose of facilitating the project's development. The company exhibits two characteristics: one, it calls on input from collective skill sets, on volunteers, on working people and on external consultancies; and two, it relies on multi-stakeholder funding involving the EPV association, subscribers, cigale investment clubs and the ENEE 44 public-private partnership (80% owned by the Département of Loire Atlantique). Direct backing for the development has meant an in-depth technical appraisal could take place to ensure local and total control of the project; it will also lead to higher financial returns.

photomontage_beganne2.jpg

 A Béganne-i szélfarm – (c) Eoliennes en Pays de Vilaine

Az ebből a tesztprojektből leszűrhető tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan projektek, amelyek állampolgári részvételt kombinálnak a pénzügyi és technikai feltételek megadásával egy jól alkalmazott jogi környezettel, még nem születnek meg maguktól: általánossagban azt lehet mondani, hogy még az elejétől kell felépíteni őket. Most, hogy végre van rá esély, hogy a Béganne-projektet be lehet fejezni, az alapítók egy új céget hoztak létre Site à Watts Développement néven, hogy a szélturbinafejlesztés, -hasznosításból és a jogi és pénzügyi tervezésből szerzett tudásukat hasznosítsák.

Az EPV egyesület tapasztalatai megerősítik ezt: az egyesület munkája egy csoportnyi ember hosszútávú elköteleződésén múlik. Több mint nyolc év telik el, mire a Béganne-szélfarm elkészül; négy területet kellett javasolni, mire egy el lett fogadva, és így tovább. Ez elég ahhoz, hogy a legelszántabbakon kívül mindenkit eltántorítson. Ezek után a következő kihívás az, hogy olyan modellt hozzanak létre, amely az energiaprojektek állampolgári részvétellel való megvalósulását szolgálja. Éppen ezt szeretné az Energie Partagée [Közös Energia] egyesület is. Ez egy országos szervezet, amelyet olyan, a megújuló energiaforrások területén dolgozó egyesülések alapítottak, mint az EPV egyesület vagy az Enercoop Ardennes-Champagne, és a szolidaritási alapon finanszírozzák. Mielőtt rátérünk az Energie Partagée-ra, tegyünk egy kis kitérőt az Ardennekbe.

Töltse le PIERRE JOURDAIN előadását!

ENERCOOP ARDENNES-CHAMPAGNE

Az Enercoop Ardennes-Champagne egy energiaügyi és szolgáltató szövetkezet, amelyet  Crêtes Préardennaises-i Önkormányzatok Közösségében működő emberek alapítottak a régiós szélturbina-fejlesztés első hulllámainak idején, azért, mert abban nagyon kevés volt a helyi vagy lakossági részvétel – az ötlet az volt, hogy a helyi erőforrásokat a helyi igényekhez igazodva kell irányítani és hasznosítani a méltányosság és a környezettudatosság jegyében.

Az Enercoop Ardennes-Champagne egy société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), egy közösségi érdekeltségű szövetkezeti vállalkozás, ami 150 tagot számlál: ebből négy közösség és tizenkettő cég. 85.000 eurós mozgatható saját tőkéje van, és három alkalmazottja. Jogi értelemben egy SCIS a szövetkezeti „egy ember egy szavazat”-elven működik, kollektív értékeket képvisel, és szociálisan érzékeny. Általánosságban partnerségeket hoz létre önkéntes érintettek között.

eac_attigny_pv.jpg

Fotovillamos panel Attigny-ban  - (c) Enercoop Ardennes-Champagne

A szövetkezet által fejlesztett projektek egyre növekvő befektetést igényelnek: 34.000 euró (majd 340.000 euró) for fotovillamos beruházásokra; 800.000 euró egy mikró-vízerőműre; 1.880.000 euró egy biogáz-erőműre; és... 26 millió euró egy szélfarmra! Mivel egy ilyen szintű befektetés túl nagy volt a szövetkezet számára, ezért fontolóra vettek egy offre au public de titres financiers-t (OPTF) – vagyis egy közösségi kötvénykibocsátást. Ehhez azonban különböző egyéb követelményeknek kell megfelelni, így például licencet kell engedélyeztetniük a Francia Pénzügyi Piacok Felügyeletétől (AMF) – amely egy komoly, komplex, és költséges eljárás.

Töltse le CHRISTEL SAUVAGE előadását!

ENERGIE PARTAGÉE

Ez vezetett ahhoz, hogy az Energie Partagée egyesület létrehozzon egy technikai befektetési eszközt, az Energie Partagée Investissement-et (EPI). Az EPI jogilag egy partnerség, amely részvényesekből áll össze, és így egyéni befeketetéseket tud befogadni és kihelyezni megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysággal kapcsolatos helyi projektekbe. Sajnos a közös célok egy tető alá hozása nem jelentette a nehézségek végét: bár jó pár hónappal azelőtt beadták a kérelmet, 2011 júliusában az EPI még mindig nem kapta meg a régen várt licencet az AMF-től...

Ennek ellenére az Energie Partagée folyamatosan fenntartja figyelemfelhívó kampányát, információgyűjtését és –áramoltatását. Az egyesület javaslatot tett egy állampolgári céllista elkészítésére, megalapozta a mozgalom karakterét, és országos szinten elkezdett leltárt készíteni a hasonló kezdeményezésekről.

Töltse le CHRISTEL SAUVAGE előadását!

KEZDEMÉNYEZÉSEK BRETAGNE-BAN

logo_eilan.jpg

Míg országos szinten ez a helyzet, néhány régióban is történnek események – ezek közül az egyik Bretagne. A régiót (különösen a privát szférából érkező befektetés hiánya miatt) nagyon érdeklik az innovatív megújuló energiaforrás-projektek, és a közeljövőben indítja el erre specializált befektetési ügynökségét, az Elian nevű egyszerűsített kft.-t., amely szándékaik szerint kisebbségi befektetőként vesz majd részt projektek finanszírozásában azzal a céllal, hogy pénzügyi biztosítékot nyújtson és mediáljon a projektekben résztvevő vagy a projektek által érintett köz- és a magánszférabeli szereplők között. Az Elian 8 millió eurós kezdőtőkéje a következőkből áll össze: a Bretagne Régió által tulajdonolt SEMAEB nevű cég (2 millió euró); Franciaország Caisse des Dépôts alapja (2 millió euró); és más pénzügyi intézetek, valamint szolgáltató vállalatok (4 millió euró). Az üzleti terv szerint a nyolcmillió eurót öt év alatt nyolc biomassza-erőműbe (teljes befektetési költség: 48 millió euró) és három szélfarmba (54 millió euró) fektetik majd be.

Töltse le Dominique Ramard előadását!

Érdeklődéssel várjuk a lakossági EnR hálózatot Bretagne-ban, amely jó gyakorlatok terjesztésével és regionális együttműködések létrehozásával igyekszik majd minél több projekt létrehozását segíteni a régió sikeres kezdeményezéseire alapozva (pl. Béganne, Landes du Mené), és az országos szinten létrejövő módszertanokat is (leginkább az Energie Partagée egyesülettől), és várjuk a támogatást olyan itézményektől, mint Franciaország régiói és önkormányzatai, valamint Franciaország Környezet- és Energiamenedzselési Ügynöksége (ADEME).

Yannick Régnier, CLER
2011. június