Když energetické projekty stojí na účasti občanů a komunit…

Účastníci informační schůzky cigale pro větrný park Mené
Publikoval(-a) Yannick Régnier dne 11.08.2011
reunion cigales mene.jpg

Snahy navrátit řízení energetiky blíže demokratickému vlastnictví, které vzejde z účasti místních komunit a občanů, jsou zásadní otázkou. Energetické projekty ve veřejném nebo občanském vlastnictví vznikají tam, kde sílí role jednotlivců, sdružení a politiků, všech kdo se chtějí podílet na lokální energetické politice. Musí  prokázat místní kořeny, nespekulativní úmysly, řádnou správu věcí veřejných a respekt k životnímu prostředí.

Toto shrnutí vyplynulo z technického semináře, který se konal v kontextu prvního setkání o energetice venkovských regionů (Energy and Rural Region Meetings) ve dnech 15.- 18. června 2011. Těchto setkání, organizovaných lokálně Společenstvím obcí Mené (Francie), se zúčastnilo přes 300 osob, přičemž jen workshop o občanských investicích jich přilákal 100.

Řečníci:

  • Christel Sauvage, předseda společnosti Enercoop Ardennes-Champagne a asociace Énergie Partagée
  • Pierre Jourdain, vedoucí rozvoje projektů občanských větrných turbín v Éoliennes en Pays de Vilaine
  • Patrick Villalon, vedoucí energetického a environmentálního provozu, syndicat départemental d'énergie de la Vendée (SyDEV)
  • Gilles Aignel and Gilles Rault, manažeři of CIMES1, místní investiční agentury regionu Mené
  • Dominique Ramard, regionální radní Bretaně zodpovědný za energetiku

Seminář řídil Yannick Régnier, operační manažer místních energetických politik, CLER.

[Pozn.: tato zpráva nezahrnuje ústní příspěvek Patricka Villalona. Více informací o aktivitách SuDEV najdete v článku zde.]

CITÉOL MENÉ

Lidé ze Společenství obcí Mené (22)  kteří vídají větrné turbíny farem Trébry na hřebeni ve svém regionu, investovali (finance, čas a úsilí) do společného projektu větrné turbíny Landes du Mené. Odvážná investice, která se nyní chýlí ke konci, čítá sedm turbín (po 850 kW) o celkovém výkonu 5,6 MW a předpokládá roční produkci 15 000 KWh (ekvivalent potřeby elektřiny pro 15 000 obyvatel, bez topení).

http://www.youtube.com/watch?v=T4PLNpNrTiU

K usnadnění projektu založili občané novou organizaci typu cigales, což jsou investiční kluby alternativně spravující solidární spoření. "Chceme dát dohromady  šest nebo sedm cigale klubů s asi 120 osobami, z nichž každá přispěje mezi 3 000 a 4 000 EUR", vysvětluje Gilles Aignel, spolumanažer CIMES1 Cigale, prvního takto vytvořeného seskupení. Místní úspory v celkové výši 450 000 EUR jim umožní nákup podílu 30 % v Citéol Mené, společnosti rozvíjející projekt.

 

citeol parts investissement.png
citeol montant investissement.png

 

Finanční struktura projektu Landes du Mené

Co podnítilo tuto občanskou účast? Jak se očekávalo, vyhlídka prospěchu z atraktivní finanční návratnosti obyvatele motivovala. I přesto, že projekt se liší od jednoduché bankovní investice: jde o druh rizika běžného u všech průmyslových projektů. Motivem občanských cigale investorů není tolik zisk, jako spíše snaha investovat do své lokality a podílet se na jejím vývoji vlastním potenciálem. Investory také láká účast na solidární ekonomice a směřování k energii z obnovitelných zdrojů.

EOLIENNES EN PAYS DE VILAINE

Sdružení Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) má co se týče občanské větrné farmy  Béganne civic wind farm(56) ještě ušlechtilejší ambice. Projekt má tři cíle: rozvíjet obnovitelnou energetiku, vytvářet lokální bohatství a měnit způsob užití energie. Záměrem je vytvořit farmy s určitou vzdělávací dimenzí, nepřijímané jen pasivně, ale budící místní zájem.

Projekt vedl k vytvoření společnosti Site à Watts SARL. Ta má dvě vlastnosti: soustřeďuje kolektivní dovednosti, dobrovolníky, pracující lidi a externí poradenské síly a také spoléhá na financování z mnoha zúčastněných stran. To zahrnuje sdružení EPV, odběratele, investiční kluby cigale a veřejně-soukromé společenství ENEE 44 (80  ve vlastnictví úřadu Loire Atlantique). Došlo tak k technickému zhodnocení, k úplné místní kontrole nad projektem a očekávají se i vyšší finanční výnosy.

photomontage_beganne2.jpg

  Fotomontáž větrné farmy Béganne – (c) Eoliennes en Pays de Vilaine

Zkušenosti z tohoto pilotního projektu ukázaly, že u těchto počinů, kombinujících finanční a technické prvky s občanským v rámci upravených právních možností, nejsou zatím „na skladě“ obecné návody: stále je vše třeba vytvářet zdola.

Světlo na konci tunelu se objevilo např. u projektu Béganne. Jeho navrhovatelé založili společnost Site à Watts Développement, aby využili dovednosti v rozvoji  větrných turbín a právním a finančním inženýrství.

Zkušenost sdružení EPV se potvrdila: práce se opírala o cílevědomou oddanost mála lidí po dlouhou dobu. Trvalo přes 8 let, než větrná farma Béganne vznikla. Musely být navrženy čtyři lokality, než byla vybrána ta definitivní atd. To odradí kohokoliv kromě těch nejvíce odhodlaných.

Nyní je třeba vyvinout model, který by usnadnil šíření energetických projektů s účastí občanů. Přesně o to jde sdružení Energie Partagée. Vzniklo na národní úrovni ze subjektů pracujících na poli obnovitelné energie, vč. sdružení EPV a Enercoop Ardennes-Champagne. Založeno bylo na solidárním financování. Energie Partagée pojďme ale představit trochu oklikou přes Ardeny.

ENERCOOP ARDENNES-CHAMPAGNE

Enercoop Ardennes-Champagne je družstvo vyrábějící a dodávající energii. Založili ho místní aktéři a investoři ze Společenství obcí Cretes Préardennaises v reakci na prudký rozvoj větrných turbín v regionu, který provázela jen slabá účast občanů. Ideou bylo, že místní zdroje je třeba řídit a spravedlivě využívat především pro místní potřeby a s respektem k životnímu prostředí.

Enercoop Ardennes-Champagne (SCIC), společensky orientovaný družstevní podnik, sdružuje 150 členů, z toho čtyři obce a 12 právnických osob. Má variabilní základní kapitál ve výši 85 000 EUR a zaměstnává tři pracovníky. Z právního hlediska funguje SCIC na principu "jeden člověk, jeden hlas", podporuje kolektivní hodnoty a sociální souvislosti. Obecně řečeno usnadňuje partnerství dobrovolných investorů.

eac_attigny_pv.jpg

 FV pole v Attigny (08) - (c) Enercoop Ardennes-Champagne

Projekty vyvinuté družstvem stále potřebují investice: 34 000 EUR (po kterých následovalo 340 000 EUR) pro fotovoltaická zařízení; 800 000 EUR pro mikro-vodní elektrárnu, 1 880 000 EUR pro zařízení na výrobu bioplynu a ... 26 miliónů EUR pro větrné farmy! Vzhledem k tomu, že míra investic by družstvo příliš zatížila, zvažovala se nabídka cenných papírů veřejnosti.  K tomu je ale třeba získat licenci  francouzského úřadu pro finanční trhy, což je velmi náročné.

ENERGIE PARTAGÉE

To vedlo asociaci Energie Partagée k vytvoření technického investičního nástroje nazvaného Energie Partagée Investissement (EPI). Právně jde o komanditní akciovou společnost, což jí umožňuje shromáždit investice jednotlivců do místních projektů obnovitelné energie a energetické účinnosti. Neobešlo se to ale bez byrokracie: na licenci se čekalo předlouhé měsíce...

Navzdory tomu Energie Partagée rozjelo svou osvětovou kampaň a práci s informacemi. Sdružení předložilo návrh definice občanského programu a vypracovalo chartu hnutí. Začal vznikat soupis podobných iniciativ na národní úrovni.

INICIATIVY V BRETANI

logo_eilan.jpg

Svůj díl práce odvádí na národní úrovni řada krajů. Jedním z nich je Bretaň. Zájem podílet se na financování inovativních projektů obnovitelných zdrojů energie (zejména při absenci zájmu soukromých podnikatelů) získal dnes podobu urputného boje o zřízení specializované investiční agentury ve formě společnosti s ručením omezeným nazvané Eilan. Ta bude fungovat jako minoritní (spolu-)investor projektů, který by měl být finanční pákou a zprostředkovatelem mezi zúčastněnými veřejnými a soukromými stranami. Počáteční kapitál ve výši osm milionů EUR vložily do Eilan region Bretaň, French Caisse des Dépôts a další finanční instituce a energetické společnosti. Podnikatelský plán předpokládá pětiletou investici do vývoje osmi metanizačních zařízení (anaerobní digesce, celková investice 48 milionů EUR) a tří větrných parků (54 milionů EUR).

Na občanské sítě EnR v Bretani podporující šíření projektů s výměnou osvědčených postupů a na regionální spolupráci iniciativ z regionů (např. Béganne, Landes du Mené) se opravdu těšíme. A také na nástroje, které budou k dispozici na národní úrovni (zejména díky sdružení Energie Partagée) a na podporu institucionálních aktérů, jako jsou francouzské regiony a úřady a francouzské agentury pro životní prostředí a hospodaření energií.

Yannick Régnier, CLER
červen 2011