Logo Territoires à énergie positive

Roche-Charles-la-Mayrand

Základní informace

Inhabitants 49
Postal code 63420
Website
Toto sídlo nesměřuje k 100% OZE.

Mix OZE

ELEKTŘINA TEPLO DOPRAVA
Solar 66 kW 0 m2  
66 MWh (odhad)
Wind 16300 kW    
35860 MWh (odhad)
 
SPOTŘEBA 163 MWh (odhad) 352 MWh (odhad) 414 MWh (odhad)
ÚSPORY
% OZE 22040% 0% 0%
Související mapa
Příslušné pořadí
Pořadí v soběstačnosti #
% OZE celkem 14
% OZE Elektřina 14
% OZE Teplo 2848
% OZE Doprava 2599

Rejoignez-nous !

Territoires et acteurs locaux, rejoignez les Territoires à énergie positive !
Záhlaví