Logo Territoires à énergie positive

Amanty

Základní informace

Inhabitants 46
Postal code 55130
Website
Toto sídlo nesměřuje k 100% OZE.

Mix OZE

ELEKTŘINA TEPLO DOPRAVA
Solar 112 kW 0 m2  
112 MWh (odhad)
Wind 12300 kW    
27060 MWh (odhad)
 
SPOTŘEBA 153 MWh (odhad) 330 MWh (odhad) 389 MWh (odhad)
ÚSPORY
% OZE 17759% 0% 0%
Související mapa
Příslušné pořadí
Pořadí v soběstačnosti #
% OZE celkem 18
% OZE Elektřina 18
% OZE Teplo 943
% OZE Doprava 73

Rejoignez-nous !

Territoires et acteurs locaux, rejoignez les Territoires à énergie positive !
Záhlaví